Најновије

Види све
Пројекат „Интегрисана подршка запошљавању ромског становништва“

Пројекат „Интегрисана подршка запошљавању ромског становништва“

Пројекат „Интегрисана подршка запошљавању ромског становништва“ Пројекат „Интегрисана подршка запошљавању ромског становништва“ који је почео 08.06.2020. у Вршцу је успешно завршен. Овај пројекат је део програма „Подршка ЕУ инклузији Рома …

Масажа - основни и виши ниво

Масажа – основни и виши ниво

Основни курс рачунара

Основни курс рачунара

MBA

Access MBA vrhunski onlajn događaj

Књиговодство у Бечеју

Књиговодство у Бечеју